เกี่ยวกับเรา  

This data for Demosite only


 

Our Visions

เป็นผู้นำด้านการให้บริการทางด้าน เนื้อโคขุน  และสินค้าแปรรูปจากเนื้อวัว ประเภทต่างๆ  เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านบริษัท ประกอบ บีฟ โปรดัก จำกัด


บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดัก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท และได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 5.0 ล้านบาทและได้แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เราเป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปเนื้อวัว เนื้อโคขุน รายใหญ่ของประเทศไทย เป็นโรงชำแหละโคขุน/โคเนื้อที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สามารถชำแหละวัว โคขุน /โคเนื้อ ได้ 15 ตัว / ชั่วโมง เพื่อจำหน่ายเนื้อวัว ชำแหละให้กับลูกค้าและ ซุบเปอร์สโตร์รายใหญ่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และเนื้อโคขุนชำแหละของเรา สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

เราได้รับการรับรองการส่งออกเนื้อโคฃำแหละ (โรงงานส่งออกหมายเลข 167 จากกรมปศุสัตว์) เราจัดจำหน่ายเนื้อโคขุนสด เนื้อโคขุนแช่แข็ง เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อสเต็ก สันในสเต็ก  สันนอกสเต็ก ริบอายสเต็ก ทีโบนสเต็ก ลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ไส้กรอกเนื้อวัว เนื้อโคขุนต้มแซบ เนื้อโคขุนฮ่องเต้ ฯลฯ

 ​​
Customer Services
  • โทร 029682665
  • แฟกซ์ 029683400
บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
  • ที่อยู่ :131 หมู่ 7 ต.หนองกบ 
    อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110